Ngày 06/10/2016 tại Chi bộ Trường TCN GTVT Bắc Giang đã tổ chức kết nạp đảng viên mới cho 2 đồng chí: Phạm Minh Phượng, Trần Thị Huệ

 Tới dự buổi lễ kết nạp đảng viên  mới có đồng chí Trần Quang Vinh - Ủy viên Ban chấp hành Đảng ủy Sở GTVT Bắc Giang bí thư chi bộ, cùng toàn thể Đảng viên của chi bộ Trường TCN GTVT Bắc Giang.
    Lễ kết nạp đảng viên được tổ chức trang nghiêm, đúng quy trình theo Hướng dẫn số 01-HD/TW về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng. Các Đảng viên mới tuyên thệ nguyện trung thành với lý tưởng và mục tiêu Cách mạng của Đảng, thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ của người Đảng viên, đóng góp tích cực vào việc xây dựng Đảng, xứng đáng là Đảng viên của Đảng cộng sản Việt Nam.
   Tại buổi lễ,  đồng chí Bí thư  chi bộ đã  chúc mừng các đảng viên mới, giao nhiệm vụ đảng viên mới và phân công đảng viên chính thức tiếp tục giúp đỡ để các đồng chí đảng viên dự bị trở thành đảng viên chính thức đúng thời hạn. PVB

Các khóa đào tạo lái xe mô tô, ô tô