Tập thể CB, giáo viên Trung tâm

Trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ Bắc Giang là đơn vị thuộc Trường Trung cấp nghề GTVT Bắc Giang được thành lập theo Quyết định số 33/QĐ-SGTVT ngày 9/1/2008 của Giám đốc Sở Giao thông vận tải Bắc Giang. Với chức năng nhiệm vụ là đảm bảo đầy đủ các điều kiện cơ sở vật chất, phương tiện, trang thiết bị chấm điểm điểm tự động theo quy chuẩn quốc gia về Trung tâm sát hạch để tổ chức sát hạch lái xe cho các hạng A1, A2, B, C theo Quyết định của Sở GTVT  Bắc Giang.

Hàng năm Trung tâm có thể đáp ứng tổ chức cho khoảng 20.000 thí sinh dự thi A1,A2 và khoảng 10.000 thí sinh dự thi các hạng B, C. Từ khi thành lập đến nay Trung tâm đã tổ chức sát hạch cho 60 nghìn lượt thí sinh dự thi ô tô, 75 nghìn lượt thí sinh dự thi A1, A2.

 

Tin bài khác
Các khóa đào tạo lái xe mô tô, ô tô