Nghề đào tạo

Thời gian đào tạo

Học phí

1. Lái xe mô tô:

 

 

    - Hạng A1:

1,5 ngày

100.000đ/khóa

    - Hạng A2:

04 ngày

1.000.000đ/khóa

2. Lái xe ô tô:

 

 

    - Hạng B1

88,5 ngày

6.125.000đ/khóa

    - Hạng B2

92,5 ngày

6.335.000đ/khóa

    - Hạng C

140 ngày

8.390.000đ/khóa

    - Nâng hạng B1 lên B2

18 ngày

1.207.000đ/khóa

    - Nâng hạng B2 lên C

30 ngày

2.118.000đ/khóa

    - Nâng hạng C lên D

30 ngày

2.576.000đ/khóa

    - Nâng hạng B2 lên D

52 ngày

3.450.000đ/khóa

    - Nâng hạng D lên E

30 ngày

3.160.000đ/khóa

    - Nâng hạng C lên E

52 ngày

4.375.000đ/khóa

3. Sơ cấp nghề khác:

 

 

    -Vận hành máy xúc, ủi

3 tháng

300.000đ/tháng

    - Điện nước nông thôn

3 tháng

300.000đ/tháng

    - Vận hành máy thi công nền

3 tháng

300.000đ/tháng

4. Trung cấp nghề

 

 

    - Công nghệ ô tô

 - Đối tượng là học sinh đã tốt nghiệp THCS: 03 năm

 - Đối tượng là học sinh đã tốt nghiệp THPT: 02 năm

200.000đ/tháng

    - Vận hành máy thi công nền

    - Chế tạo vỏ tàu thủy

 

Tin bài khác
Các khóa đào tạo lái xe mô tô, ô tô