TT Ký hiệu VB Ngày Trích yếu File gắn
1 2012/TT-BGTVT 15/4/2017 Thông tư 12 quy định về đào tạo và sát hạch lái xe hiệu lực 1/6/2017
2 65/2016/NĐ-CP 01/7/2016 nghị định 65
3 99/2016/NĐ-CP 01/07/2016 Nghị định về quản lý và sử dụng con dấu
4 46/2016/NĐ-CP 26/5/2015 hiệu lực 01/8/16 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt.
5 92/2015/QH13 25/11/2015 Bộ luật tố tụng dân sự
6 84/2015/QH13 25/6/2015 Luật an toàn vệ sinh lao động
7 100/2015/QH13 27/11/2015 Bô luật hình sự
8 93/2015-QH13 25/11/2015 Luật tố tụng hành chính
9 91/2015/TT-BGTVT 31/12/2015 Thông tư 91 quy định về tốc độ và khoảng cách an toàn của xe cơ giới
10 Thông tư 84/2015-TT BGTVT 30/12/2015 Quy đinh về trách nhiệm và xử lý vi phạm trong công tác đào tạo và sát hạch
11 77/2015/QH13 19/6/2015 LUẬT Tổ chức chính quyền địa phương
12 23/2000/QH10 BH: 09/12/2000 HL: 01/06/2001 Luật phòng, chống ma túy
13 25/2015/TT-BLĐTBXH BH: 13/07/2015 HL: 01/09/2015 Thông tư 25/2015/TT-BLĐTBXH Quy định về đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp
14 04/2015/TT-BLĐTBXH BH: 02/02/2015 HL: 20/03/2015 Thông tư 04/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn về bồi thường tai nạn lao động
15 67/2014/TT-BGTVT BH: 13/112014 HL: 31/12/2014 Thông tư 67/2014/TT-BGTVT sửa đổi một số điều của Thông tư 38/2013/TT-BGTVT
16 48/2014/TT-BGTVT BH: 15/10/2014 HL: 01/12/2014 Thông tư 48/2014TT-BGTVT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 46/2012/TT-BGTVT
17 40/2015/TT-BLĐTBXH BH: 20/10/2015 HL: Từ ngày 05/12/2015 Thông tư 40 quy định về chuyên môn, nghiệp vụ và chế độ làm việc của nhà giáo dạy trình độ sơ cấp
18 41/2015/TT-BLĐTBXH BH: 20/10/2015 HL: Từ ngày 05/12/2015 Thông tư 41 quy định về sử dụng, bồi dưỡng chuẩn hóa, bồi dưỡng nâng cao đối với nhà giáo dạy trình độ sơ cấp
19 24/2015/TTLT - BYT - BGTVT BH: 21/08/2015 HL: 10/10/2015 Thông tư Liên tịch số 24/2015/TTLT-BYT – BGTVT quy định về tiêu chuẩn sức khỏe của người lái xe
20 74/2014/QH13 BH: 27/11/2014 HL: 01/7/2015 Luật Giáo dục nghề nghiệp
21 46/2012/TT-BGTVT BH: 07/11/2012 Còn hiệu lực Thông tư quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ
22 23/2008/QH12 BH: 13/11/2008 Còn hiệu lực Luật Giao thông đường bộ số 23/2008/QH12
23 55/TT/LB BH: 05/01/1995 Còn hiệu lực Thông tư hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số điểm về quản lý và sử dụng tiền thu phí qua cầu đường bộ
24 58/2007/QĐ-BGTVT BH: 21/11/2007 Còn hiệu lực Ban hành Quy định về kiểm tra chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong sản xuất, lắp ráp xe môtô, xe gắn máy
25 QCVN 41:2012/BGTVT BH: 29/5/2012 Còn hiệu lực Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia về Báo hiệu đường bộ
26 177/2015/QĐ-UBND BH: Ngày 05/5/2015 HL: Sau 10 ngày kể từ ngày ký Quyết định ban hành Quy định sử dụng và quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ đối với cán bộ công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
27 01/VBHN-BGTVT BH: Ngày 02/02/2015 Quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ
28 03/VBHN-BGTVT BH: 07/01/2014 HL: 01/7/2013 Hợp nhất Quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ
29 35/2013/TT-BGTVT BH: 21/10/2013 HL: 15/12/2013 Thông tư Quy định về xếp hàng hóa trên ô tô khi tham gia giao thông đường bộ
30 19/2015/TTLT-BGTVT-BVHTTDL BH: Ngày 25/5/2015 HL: 15/7/2015 Thông tư liên tịch hướng dẫn về vận tải khách du lịch bằng xe ô tô và cấp biển hiệu cho xe ô tô vận tải khách du lịch
Trước | 1 2  | Sau
Các khóa đào tạo lái xe mô tô, ô tô