Kê hoạch học và sát hạch lái xe ô tô tháng 2

Căn cứ KH số 84/KH-SGTVT, ngày 19/10/2016 của Giám đốc Sở GTVT Bắc Giang về việc tổ chức sát hạch lái xe ô tô tháng 11/2016. Trung tâm sát hạch lái xe CGĐB Bắc Giang xây dựng kế hoạch ôn luyện tháng 11/2016 cụ thể như sau:

Trước | 1  | Sau
Các khóa đào tạo lái xe mô tô, ô tô