Xe ô tô có lắp đặt thiết bị chấm điểm tự động trên xe

Thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/ĐU ngày 28/10/2015 của Đảng ủy Sở GTVT Bắc Giang về việc lãnh đạo tiếp tục thực hiện nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho cán bộ đảng viên, công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở GTVT Bắc Giang.

Trước | 1 2  | Sau
Các khóa đào tạo lái xe mô tô, ô tô